به اطلاع کلیه علاقمندان به شطرنج می رساند کلاسهای آموزش شطرنج ویژه تابستان در محل هیئت شطرنج استان برگزار می شود.کلاسها زیر نظر بهترین مربیان شطرنج استان برگزار می شود. کلیه کلاسها در ۴ سطح آمادگی - مقدماتی - متوسطه و پیشرفته با بهره گیری از مربیان برجسته استان برگزار می شود.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به هیئت شطرنج استان مراجعه نمائید.

آدرس هیئت شطرنج استان :بجنورد- چهارراه زایشگاه