مرحله اول مسابقه انتخابی بجنورد جهت معرفی نفرات برتر به مسابقات استان (انتخابی جشنواره کشوری) پایان یافت. این مسابقه در ٧ دور به روش سوئیسی و در ٢ روز  و با شرکت ١۶ نفر و به سرپرستی آقای نقی هجرتی در محل هیئت شطرنج بجنورد  برگزار گردید و نتایج زیر  بدست آمد:

نفر اول         پریسا پروین   

نفر دوم       نازنین طاهری

نفر سوم     مریم ایزدی

به نفرات برتر حکمی به رسم یادبود اهداء گردید.

 از دستندرکاران این مسابقه  به شرح زیر تشکر می نمایم:

داور مسابقه: فرید قلی زاده

سرپرست مسابقه: معصومه مجردی