با توجه به نزدیکی برگزاری مسابقات جشنواره کشوری بانوان ، روسای محترم شهرستانهای تابعه استان می بایست نسبت به معرفی نفرات برتر مطابق جدول زیر اقدام و لیست نفرات مذکور را حداکثر تا تاریخ ٣/۴/٨٩ به هیئت شطرنج استان اعلام دارند.

شهرستان             تعداد سهمیه

بجنورد                       ۵ نفر

شیروان                     ٣ نفر

اسفراین                   ٣ نفر

فاروج                        ٢ نفر

مانه و سملقان          ٢ نفر

جاجرم                      ١ نفر

گرمه                       ١ نفر

راز                          ١ نفر

جمع                      ١٨ نفر

مسابقه فوق در تاریخهای ۶/۴/٨٩  ساعت ٩ صبح به مدت ٢ روز در ٧ دور با زمان۴٠دقیقه + ١٠ ثانیه پاداش به ازای هر حرکت ازحرکت اول برگزار می شود.

آدرس محل برگزاری: بجنورد - چهارراه زایشگاه - طبقه فوقانی صوتی و تصویری ماد ایران  تلفن ٠۵٨۴٢٢٢٩١٩۶

ضمنا هزینه پذیرائی به عهده هیئت شطرنج شهرستان مربوطه خواهد بود.