با توجه به نیاز شطرنج استان به کتاب و cd های تخصصی شطرنج و با توجه به پیگیری علاقمندان جهت خرید این cd ها ، بزودی لیست کامل کتابها و cd های شطرنج را در اختیار علاقمندان قرار خواهم داد.