با توجه به کمبود شدید منابع فارسی کتابهای شروع بازی شطرنج ، و در جهت رفع نیاز شطرنجبازان ، به اطلاع کلیه علاقمندان شطرنج به خصوص شطرنجبازان خراسان شمالی می رسانم که آقایان حسینی و رنجگر از بازیکنان زحمتکش شیرازی ، اقدام به ترجمه یکسری از کتابهای شروع بازی شطرنج نموده اند که تا حدی کمبود این مبحث در شطرنج را جبران میکند .  جدیدترین کتاب ترجمه شده از سوی ایشان ، کتاب "گام به گام : دفاع سیسیلی " می باشد . لذا از کلیه علاقمندان دعوت می شود در صورت تمایل ، جهت خرید کتاب به وبسایت شطرنج شیراز به آدرس http://www.shirazchess.com مراجعه کنند.