ما اعضای هیئت شطرنج خراسان شمالی درگذشت استاد مشرقی را به کلیه دوستان و همکاران خود در هیئت شطرنج خراسان رضوی تسلیت گفته و برای خانواده آن مرحوم  از خداوند متعال صبر مسئلت داریم .