به مناسبت ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا و روز زن یکدوره مسابقه شطرنج در محل هیئت شطرنج استان برگزار گردید که در پایان  نفرات برتر بشرح زیر مشخص شدند و به رسم یادبود جوایزی به این عزیزان تقدیم شد:


1- ساعدی                2- یوسفی                 3- رمضانی