هیئت شطرنج شیروان یکدوره مسابقه شطرنج با حمایت مالی شرکت کامپیوتری امپراطور و جوایز ارزنده زیر برگزار می کند:

نفر اول:  یکدستگاه مانیتور سامسونگ

نفر دوم:  یک عدد اسپیکر میکرولب + ۱۰۰ ساعت کارت اینترنت

نفر سوم : یک عدد اسپیکر میکرولب

از کلیه علاقمندان دعوت می شود تا مورخه ۲۲/۱۲/۸۵  جهت ثبت نام به محل هیئت شطرنج شیروان مراجعه کنند.

                                         شروع مسابقه :     چهارشنبه ۲۳/۱۲/۸۵