با تبریک فرا رسیدن ماه مبارک رمضان هیئت شطرنج استان در نظر دارد یکدوره مسابقه شطرنج برگزار کند.علاقمندان جهت ثبت نام به خانه شطرنج بجنورد مراجعه کنند.

آخرین مهات ثبت نام: ۲۴/۶/۸۶

شروع مسابقه: ۲۵/۶/۸۶      ساعت  ۱۹:۳۰

جوایز:      نفر اول:                ۵۰۰۰۰۰ ریال

              نفر دوم:               ۳۵۰۰۰۰ ریال

              نفر سوم:               ۱۵۰۰۰۰ ریال