در این مسابقه که در تاریخ ۲/۹/۸۶ به مناسبت میلاد با سعادت امام رضا(ع) در محل هیئت شطرنج استان برگزار شد نتایج زیر بدست آمد:

۱- رضاپور               ۲- راضیان           ۳- پهلوانلو