ما امروز به شما 15 بازی از بهترین بازیهای تاریخ شطرنج را معرفی میکنیم. بیشتر این بازیها ، ایده های قابل تصور شگفت انگیز ، ترکیبهای بزرگ ، قربانیهای عالی ، بازی پوزیسیونی عجیب و چیز های دیگر را دارند.بوسیله مطالعه عمیق تفسیرها ،شما نمیتوانید فقط از بازیها لذت ببرید اما میتوانید بازیتان را بهبود ببخشید.تجزیه و تحلیل یک بازی منتخب یک جزء مهمی است که برنامه training program  درک شطرنجی شما را بالا میبرد و به نتایجی که شما میخواستید ، میرساند.

     ××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

15. Siegbert Tarrasch - Allies, annotation by Reinfeld

بقیه در ادامه مطلب:


14. Alexander Steinkuehler - Joseph Henry Blackburne, annotation by Blackburne


13. Reuben Fine - Emanuel Lasker, annotation by Alekhine


12. Aron Nimzowitsch - Georg Salwe, annotation by Nimzowitsch


11. Robert James Fischer - Julio Bolbochan, annotation by Fischer


10. Paul Keres - Kurt Paul Otto Joseph Richter, annotation by Alekhine


9. Garry Kasparov - Anatoly Karpov, annotation by Kasparov


8. Emanuel Lasker - Jose Raul Capablanca, annotation by Capablanca


7. Mikhail Botvinnik - Milan Vidmar, annotation by Alekhine


6. Aron Nimzowitsch - Semion Alapin, annotation by Nimzowitsch


5. Louis Paulsen - Paul Morphy, annotation by Chernev


4. Aron Nimzowitsch - Siegbert Tarrasch, annotation by Keene


3. Mikhail Tal - Bent Larsen, annotation by Damsky


2. Donald Byrne vs Robert James Fischer, annotation by Wade


1. Georg Rotlewi vs Akiba Rubinstein, annotation by Schlechter

       ×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

نویسنده: Yury Markushin

ترجمه: سعید یوسفی