مگنوس کارلسن فقط یک فرد موفق نیست . او بطرز عجیبی توانائی محاسبات تاکتیکی ، درک وسط بازی و حافظه تصویری دارد.یک قسمت بزرگ از این موفقیت ، از درک بالای پوزیسیونهای آخر بازی ناشی شده است.آخر بازی برای ساخت بازیکنان جوان ، رایج نیست.کارلسن بیشتر اوقات در هر پوزیسیون مرده و مساوی ، میتواند برای برد ، فشار وارد کند. 

او چگونه آنرا انجام میدهد؟ اجازه بدهید به 3 مثال نگاه کنیم:

     **********************************************************

Example 1. Viswanathan Anand - Magnus Carlsen, World Blitz Championship 2009

ما چه میتوانیم از این آخر باز یاد بگیریم:
1- وزیر اغلب از دو رخ قویتر است. مخصوصا اگر شاه حریف بی پناه باشد.
2- وزیر میتواند شاه حریف را کیش بدهد و مهره (پیاده یا سوار) بگیرد.
3- پیاده های حریف میتواند برای بلوکه ستون نیمه باز و پوشش شاه خودمان از کیشها ، استفاده شود.
4 - پیاده ها را در آخر بازی نگیرید مگر فقط آنهائی که خانه ارتقاء را مسدود کرده اند. آنها همچنین تحرک سوار های حریف را کاهش میدهند و تهدیدهای اضافی ایجاد میکنند.
                 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
بقیه در ادامه مطلب:

Example 2. Magnus Carlsen - Viswanathan Anand, Linares 2008

ما چه میتوانیم از این آخر باز یاد بگیریم:

1- در آخر بازی رخ و پیاده در برابر فیل و پیاده ، طرف حمله کننده به تعویض رخ با فیل و پیاده نیاز دارد.در صورتیکه طرف مدافع بایستی از این تعویض جلوگیری کند.

2- برای حمله با شاه و رخ ، شاه حریف میبایست از کنار پیاده رانده شود.

3- ترکیبهای ماتی و چنگال یا آچمزی میتواند برای اهدافمان استفاده شود.

         @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Example 3. Viswanathan Anand - Magnus Carlsen, World Chess Championship 2013, Round 6

ما چه میتوانیم از این آخر باز یاد بگیریم:

1- اگر شما در آخر بازی رخ یک پیاده بیشتر یا کمتر دارید ، به این معنی نیست که شما برنده یا بازنده میشوید. شما برای تبدیل به یک برتری یا به نجات بازی ، به بازی خیلی دقیقی نیاز دارید.

2- اگر شما در یک جناح از بازی ، اکثریت پیاده ای دارید شما بایستی در آن جناح ، بازی فعالی انجام دهید.

3- پیاده های حریف را در آخر بازی رخ بطور اتوماتیک نگیرید.ابتدا فکر کنید مگر آنها یک تهدید واقعی باشند و یا شاید بتوانند برای پوشش شاه شما از کیشهای رخ استفاده شوند.

              @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

اجازه بدهید 5 درسی که ما از این آخر بازیها مطالعه کردیم را خلاصه کنیم:

1- همیشه همگام انتخاب بین داشتن یک وزیر و یا دو رخ در آخر بازی ، فکر کنید.وزیر اغلب در پوزیسیونهای باز قویتر است . میتواند به شاه حریف کیش بدهد و ماتریال ( پیاده و سوار) بگیرد.رخ هنگامی که شاه پوشش داده شده است قویتر است.چون میتوانند با پشتیبانی همدیگر ،برای ارتقاء پیاده یا حمله پیاده ه ای که وزیر نمیتواند محافظت کند ،کار کنند.

2-در آخر بازیهائی که پیاده نزدیک خانه ارتقاء است ، اولویت اصلی شما در خیلی از آخر بازیها ، ارتقاء پیاده است.شما باید همیشه درباره این احتمال قدرتمند ( ارتقاء پیاده) فکر کنید.آنهافضائی را از سوار های حریف میگیرد و تحرک آنها را محدود میکند.

3- در آخر بازی رخ+پیاده در برابر فیل+پیاده ، طرف حمله کننده نیازمند تعویض رخ با فیل و پیاده است.طرف مدافع بایستی جلوی این تعویض را بگیرد.

4- در آخر بازی رخ ، از کیشهای رخ آگاه باشید. آن چیزی که باعث تساوی میشود ، این است(کیشهای رخ).نگه داشتن تعدادی از پیاده های حریف در صفحه ، ممکن است ایده خوبی باشد برای پوشش دادن شاه خودتان در برابر کیش ها.

5- اگر شما در یک جناح از صفحه اکثریت پیاده های دارید ، باید پیاده رونده ایجاد کنید و یا آنرا وزیر کنید و یا آنرا بدهید و تمام پیاده ها را در طرف دیگر صفحه بگیرید.

                @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

نویسنده: Yury Markushin

ترجمه: سعید یوسفی