بالاخره  این مسابقه بعد از 9 دور رقابت سخت و فشرده و با شگفتی های فراوان به پایان رسید و نتایج زیر بدست آمد:

1- اکبر قناد                      8  امتیاز           شیروان

2- مازیار باقری                5/7 امتیاز          شیروان

3- محمد حسین رنجبر     5/7  امتیاز          فاروج

4- مرتضی کدخدائی          7 امتیاز           شیروان

5- مجتبی نوری               7 امتیاز           اسفراین

6- میلاد رستمیان            7 امتیاز            فاروج

رده بندی نهائی و نتایج هر دور را در اینجا ملاحظه نمائید.