بدینوسیله به اطلاع کلیه علاقمندان و شطرنجبازان بانوان استان می رساند یکدوره مسابقه شطرنج به مناسبت روز زمین پاک برگزار می شود.

خلاصه آئین نامه مسابقه:

١- مسابقه از روز ۵ شنبه ٨٩/٢/7 الی ٨٩/٢/10 در بجنورد و به میزبانی هیئت شطرنج خراسان شمالی برگزار می شود.

٢- مسابقه در ٧ دور به روش سوئیسی برگزار می شود.

٣- زمان مسابقه: برای هر یازیکن ۴٠  دقیقه +١٠ ثانیه پاداش با ازای هر حرکت.

۴- مهلت ثبت نام: تا ساعت ١٠ صبح مورخه ٨٩/٢/7 .

۵- جوایز مسابقه:

          نفر اول: ربع سکه

         نفر دوم: سکه پارسیان معادل 5٠٠٠٠ تومان

        نفر سوم: سکه پارسیان معادل ۴٠٠٠٠ تومان

        نفر چهارم:سکه پارسیان معادل ٣٠٠٠٠ تومان

        نفر پنجم:سکه پارسیان معادل ٢٠٠٠٠ تومان

        نفر ششم:سکه پارسیان معادل ١٠٠٠٠ تومان

      ۶- تاریخ اجرای مسابقه:از ساعت ١۴:٣٠ پنجشنبه مورخه ٨٩/٢/7در محل هیئت شطرنج استان برگزار می شود.

٧- ثبت نام از طریق وبلاگ قسمت" پیامهای دیگران" با درج کامل نام و نام خانوادگی و تلفن تماس و نام شهرستان محل سکونت نیز امکانپذیر است.

آئین نامه کامل میابقه را از اینجا دربافت نمائید.