آئین نامه اولین دوره جشنواره شطرنج زیر 12 سال پسران و دختران کشور (جام دریا)

1- مسابقات از تاریخ 27/3/89 الی 3/4/89 در شهر رشت و به میزبانی هیأت شطرنج استان گیلان برگزار خواهد شد.

2- مقررات فدراسیون جهانی شطرنج حاکم بر مسابقات خواهد بود.

3- مسابقات به روش سوئیس و در 9 دور برگزار می شود.

4- ریتینگ بین المللی در این مسابقات محاسبه می گردد.

5- زمان بازی ها عبارت است 90 دقیقه برای هر بازیکن به اضافه 30 ثانیه زمان اضافی به ازای هر حرکت.

6- مدت زمان تأخیر در آغاز هر دور حداکثر 30 دقیقه خواهد بود.

7- رده بندی براساس مجموع امتیازات کسب شده توسط هر بازیکن در پایان مسابقات تعیین خواهد شد.

8- چنانچه دو یا چند بازیکن امتیازات یکسان کسب کرده باشند، برای تعیین رتبه آنها از روش شکستن امتیاز به روش زیر و به ترتیب اولویت استفاده خواهد شد.

الف) بوخ هولز قطع شده (1)                 ب) بوخ هولز قطع شده (2)                       ج) بوخ هولز متوسط (1)            

د)بوخ هولز متوسط (2)                        هـ) مجموع بوخ هولز

9- هر گونه اعتراض به رأی سرداور باید تا پایان همان دور مسابقات با پرداخت ده هزار تومان ضمیمه تسلیم هیأت ژوری (56 نفر به انتخاب سرداور و برگزار کننده مسابقات) شود. بدیهی است در صورت اثبات ادعای بازیکن مبلغ فوق مسترد می گردد.

10- به نفرات اول تا ششم به شرح ذیل جوایزی همراه با حکم قهرمانی اهداء خواهد شد.

نفراول:          000/000/6 ریال نفر ششم:         000/500/2 ریال
نفردوم:         000/000/5 ریال نفر هفتم:          000/500/1 ریال
نفر سوم:       000/000/4 ریال نفر هشتم:        000/500/1 ریال
نفر چهارم:     000/500/3 ریال نفر نهم:            000/500/1 ریال
نفر پنجم:       000/000/3 ریال نفر دهم:           000/500/1 ریال

11- ورودیه مسابقات مبلغ : 000/250 ریال می باشد.

12- تمامی شرکت کنندگان می بایست کارت عضویت فدراسیون را داشته باشند.

13- خوابگاه برای بازیکنان شهرستانی با اخذ هزینه برای هر نفر 000/100 ریال برای هر شب موجود می باشد.

14- آخرین مهلت ثبت نام تا تاریخ 25/3/89 می باشد و به هیچ وجه تمدید نمی گردد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 7223050-0131 هیأت شطرنج استان گیلان، یا با تلفن همراه 09113340137 (آقای بیات) تماس حاصل فرمایید.

جدول زمانبندی مسابقات

 

روز تاریخ صبح ساعت 9 عصر ساعت 17
پنجشنبه 89/3/27 -- دور اول
جمعه 89/3/28 -- دور دوم
شنبه 89/3/29 دور سوم --
یکشنبه 89/3/30 دور چهارم --
دوشنبه 89/3/31 دور پنجم --
سه شنبه 89/4/1 دور ششم --
چهارشنبه 89/4/2 دور هفتم --
پنجشنبه 89/4/3 دور هشتم دور نهم