Deep Rybka 3 وDeep Fritz 11 پیشتاز شطرنج کامپیوتری

Deep Rybka 3 و Deep Fritz 11 پیشتاز در لیست درجه بندی کامپیوتر

 

برنامه  Rybkaبا اجرا بر روی یک پروسسور  ( Intel Core 2 Quad 64 bit)  به رینگ نجومی 3227 دست یافت. (در  مسابقه در برابر  دیگر کامپیوترها).  رتبه دوم در لیست به Deep Fritz متعلق است که 42 درجه کمتر از Deep Rybka)) دارد. لیست ریتینگ بوسیله یک گروه سوئدی بر مبنای هزاران بازی جمع آوری شده است.

لیست درجه بندی SSDF :

انجمن کامپیوتر شطرنج سوئد(SSDF) سازمانی است که نرم افزار شطرنج کامپیوتری را بوسیله بازی کردن برنامه های شطرنج در برابر یکدیگر آزمایش می کند. و یک لیست rating  تهیه می کند. در 26 سپتامبر 2008 لیست منتشر شده با پیشتازی Deep Rybka 3 و با پیش بینی Rating  3238 منتشر گردید.

لیستSSDF  ، تنها معیار آماری قابل توجه موتور (engine ) در نرم افزارهای شطرنج به بخصوص در مقایسه با تورنمنتهاست، چون آنها نتیجه هزاران بازی انجام شده بر روی سخت افزار استاندارد و کنترلهای زمانی استاندارد مسابقه را وارد کرده اند. لیست گزارشات فقط شاملrating  نیست بلکه شامل جداول خطا، درصد برد و ثبت حرکات بازیهای انجام شده می باشد. بعد، از آن انتقاد می شود چون آنها از کامپیوتری زیر حد استاندارد استفاده می کنند. SSDF آزمایش را با یک سیستم Intel Core 2 Quad 6600، 2.4 GHZ    2GB  RAM،  64 bit  OS شروع کرد. در اولین موقع SSDF  یک برنامه شطرنج را که به وسیله الکساندر ناموف ساخته شده بود را آزمایش کرد. هنگامی که ما آزمایش naum 3.1 Q6600 2.4 GHZ   را شروع کردیم این نرم افزار آخرین نسخه برنامه بود. از 358 بازی در مسابقات rating  آن 3046 بود که از آن  بعنوان چهارمین برنامه قدرتمند در لیست SSDF rating  می سازد. فرانس مورچز  Deep Fritz 11 را بر روی Q6600 2.4GHZ  اجرا کرد و مکان دوم را در لیست SSFD   با درجه 3085 کسب کرد. مقایسه کنید با Fritz 11 که بر رویAthlon  1200 MHZ ،  که rating  آن 166 درجه افزایش پیدا کرد. Deep Rybka 3   همچنین بر روی  1200 MHZ  Athlon آزمایش شده است که نتیجه اش ریتینگ 3066   بود. بطوریکه پیش بینی می کردیم برنامه Rajlich  همچنان قویترین برنامه در یک هسته ای (Single Proess) می باشد. بر روی این سخت افزار،  Deep Rybka 3 ، 141 درجه نسبت به Rybka 2.3.1 A1200   بیشتر دارد و 161 درجه از Q6600   2.4 GHZ  کمتر دارد.

 

 

#

Program

Hardware

GHZ

Rating

+

-

Games

Won(%)

Opp

1

Deep Rybka 3 X64

2GB q6600

2.4

3227

36

-31

673

86%

2924

2

Deep Fritz 11

2GB q6600

2.4

3085

31

-30

577

69%

2941

3

Deep Rybka 3

256 MB Atlon

1.2

3066

51

/ 0 نظر / 172 بازدید