نبرد engine های شطرنج: دور هفتم

 

دور هفتم و آخرین دور در مرحله اول نبرد موتورهای شطرنج  به پایان رسید.

در دیدارهای مهم :

1- برد hiarcs 14 با ریتینگ 2967 در برابر crafty 23.6 با ریتینگ 2749.

2- تساوی rybka 4.1 با ریتینگ 3093 در برابر critter 1.6a با ریتینگ 3072.

3- تساوی bouquet 1.8 با ریتینگ 3070 در برابر equinox با ریتینگ 3051.

4- تساوی houdini 3 با ریتینگ 3148 در مقابل gull 2.2 با ریتینگ 3062.

5- برد junior 13.3 با ریتینگ 2908 در برابر tornado 4.88 با ریتینگ 2836.

6- برد stockfish 4 با ریتینگ 3094 در مقابل shredder 12 با ریتینگ 2947.

نتایج غیر منتظره دور هفتم :

1- برد redqueen 1.14 با ریتینگ 2568  با مهره سیاه در برابر bugchess2 1.9 با ریتینگ 2693.

2- تساوی delphi 3 با ریتینگ 2509 در برابر scorpio 2.76 با ریتینگ 2785 !

3- تساوی hamsters .71 با ریتینگ 2624 در برابر sjeng wc2008 با ریتینگ 2835.

4- تساوی nebula 2 با ریتینگ 2421 در برابر alfil 13.1 با ریتینگ 2612.

 رده بندی پس از دور هفتم :

1-  bouquet 1.8 با ریتینگ 3070 

2-  gull 2.2 با ریتینگ 3062

3-  stockfish 4 با ریتینگ 3094


فایل بازیهای دور اول الی هفتم را از اینجا دریافت کنید.

سایت مشاهده بازیها

مرحله اول در هفت دور با معرفی موتورهای برتر به پایان رسید. منتظر مرحله دوم باشید. 

 

/ 0 نظر / 35 بازدید