روش قرعه کشی شتابی

با توجه به اینکه تعدادی از همکاران در مورد روش قرعه کشی شتابی ابهاماتی داشته و موارد را مورد سوال قرار داده اند بدینوسیله شرح مختصری از این روش در زیر درج می گردد:

روش قرعه کشی شتابی که تحت عنوان سوئیس شتابی شناخته می شود در بعضی از مسابقات که تعداد دور بازیها با تعداد بازیکنان جدول متناسب نباشد بکار گرفته می شود.

این روش باعث می شود که بازیکنان بالای جدول خیلی سریعتر از سیستم سوئیس استاندارد در دورهای اول و دوم (آغازین) با یکدیگر روبرو شوند و موجب می شود که تعداد بازیکنان با امتیاز کامل جدول را سریعا کاهش دهد.

در ابتدای دور اول به کلیه بازیکنان که در نیمه بالای جدول قرار گرفته باشند 1 امتیاز بصورت مجازی اضافه می گردد و قرعه کشی بصورت نرمال انجام می گردد. بنابراین در دور اول یک چهارم بازیکنان بالای جدول با یک چهارم بازیکنان پشت سر خود بازی خواهند کرد و یک چهارم سوم هم با یک چهارم اخر روبرو خواهند شد.

(بطور مثال در یک جدول 16 نفره 8 نفر اول جدول بصورت مجازی یک امتیاز خواهند داشت و 8 نفر بعدی صفر امتیاز . حال برای قرعه کشی دور اول نفر اول با نفر 5 - نفر 2 با نفر 6 - نفر 3 با نفر 7 و نفر 4 با نفر 8 با هم بازی خواهند نمود و در نیمه دوم جدول شماره 9 با شماره 13 - شماره 10 با شماره 14 - شماره 11 با شماره 15 و شماره 12 با 16 بازی خواهند کرد.)

با فرض اینکه در پایان دور اول  تمامی بازیکنان کوارتر اول و سوم موفق به شکست حریفان خود شده باشند ، بنابراین در دور دوم و با توجه به  مثال بالا و در نظر داشتن اینکه امتیاز مجازی اولیه برای بازیکنان نیمه اول جدول کماکان پابرجا می باشد با 4 گروه امتیازی روبرو خواهیم بود. به این ترتیب که 4 بازیکن دارای 2 امتیاز - 8 بازیکن دارای 1 امتیاز و 4 بازیکن دارای 0 امتیاز داریم. در این دور نیز قرعه کشی در این 4 گروه  همانند حالت نرمال انجام خواهد شد. یعنی بازیکنان 2 امتیازی با یکدیگر روبرو می شوند . سپس بازیکنان 1  امتنیازی و بعد از ان بازیکنان 0 امتیازی قرعه کشی می شوند.

با توجه به نتایج بدست امده بعد از انجام 2 دور بازی به روش فوق حدود یک هشتم بازیکنان دارای امتیاز کامل خواهند بود (بجای یک چهارم بازیکنان در قرعه کشی نرمال) . از دور سوم امتیازات مجازی دو دور اول حذف شده و مسابقات به روش استاندارد سوئیس و  بدون در نظر گرفتن امتیاز مجازی برای بازیکنان بالای جدول دنبال خواهد گردید.

برای شناخت بهتر به قرعه کشی انجام شده ازمایشی در این سیستم تا دور سوم در یک جدول 42 نفره در 5 دور توجه فرمائید.

 منبع: هیئت شطرنج استان اصفهان 

/ 0 نظر / 75 بازدید