مسابقه انتخابی جهت المپياد ايرانيان

هیئت شطرنج استان در نظر دارد جهت انتخاب بازیکنان اعزامی به مسابقات المپیاد شطرنج ایرانیان یکدوره مسابقه در ۷ دور به روش سوئیسی در محل هیئت شطرنج استان برگزار کند.

سهمیه هر شهرستان   ۲ بازیکن

سهمیه بجنورد            ۴ بازیکن

بازیها در روزهای ۲۸ و  ۲۹  تیر ماه ۸۶ برگزار خواهد شد.

در پایان ۳ نفر برتر به مسابقات فوق اعزام خواهند شد.

آخرین مهلت ثبت نام :    ۲۷ /۴ /۸۶

/ 0 نظر / 12 بازدید