مسابقه هفتگی

در این مسابقه که در تاریخ  ۱۹/۱۱/۸۶ در ۶ دور در محل هیئت شطرنج استان برگزار شد نتایج زیر بدست آمد:

۱- سعید یوسفی         ۶  امتیاز

۲- ساسان راضیان         ۵/۴  امتیاز

۳- فرید قلی زاده             ۵/۴  امتیاز

/ 0 نظر / 7 بازدید