نبرد engine های شطرنج: دور نهم- مرحله دوم

دور نهم از مرحله دوم نبرد موتورهای شطرنج با نتایج زیر به پایان رسید.

در مهمترین دیدارها:

1- برد hiarcs 14 با ریتینگ 2990 در برابر equinox 2b با ریتینگ 3017.

2- برد houdini 3 با ریتینگ 3128 در برابر shredder 12 با ریتینگ 2941.

3- تساوی junior 13.3 با ریتینگ 2898 در برابر critter 1.6a با ریتینگ 3062.

4- برد stockfish با ریتینگ 3106 در برابر tornado 5 با ریتینگ 2812.

نتایج غیر منتظره دور نهم از مرحله دوم :

1- تساوی junior 13.3 با ریتینگ 2898 در برابر critter 1.6a با ریتینگ 3062.

فایل بازیهای دور اول الی نهم از مرحله دوم را از اینجا دریافت کنید.

سایت مشاهده بازیها

منتظر نتایج دور دهم از مرحله دوم باشید.

/ 0 نظر / 35 بازدید