نبرد engine های شطرنج: دور هجدهم - مرحله دوم

دور هجدهم از مرحله دوم نبرد موتورهای شطرنج با نتایج زیر به پایان رسید.

در مهمترین دیدارها:

1- برد stockfish با ریتینگ 3101 در برابر exchess 7.15b با ریتینگ 2692.

2- تساوی hiarcs 14 در برابر komodo 1092.

3- برد houdini 3 با ریتینگ 3117 در برابر naum 4.5 با ریتینگ 2979.

4- تساوی rybka 4.1 با ریتینگ 3083 در برابر junior 13.3 با ریتینگ 2920.

5- تساوی shredder 12 با ریتینگ 2927 در برابر equinox 2b با ریتینگ 3008.

نتایج غیر منتظره دور هجدهم از مرحله دوم :

1- تساوی rybka 4.1 با ریتینگ 3083 در برابر junior 13.3 با ریتینگ 2920.

2- تساوی tornado 5 با ریتینگ 2801 در برابر gull 2.2 با ریتینگ 3061.

فایل بازیهای دور اول الی هجدهم از مرحله دوم را از اینجا دریافت کنید.

سایت مشاهده بازیها

منتظر نتایج دور نوزدهم از مرحله دوم باشید.

/ 0 نظر / 39 بازدید