ناکامورا : قهرمان مسابقه جدول استادی جبر الطارق 2015

              

هیکارو ناکامورا استاد بزرگ مطرح و سرشناس آمریکائی با کسب 8/5 از 10 امتیاز ممکن و عملکرد 2911 به مقام قهرمانی جدول استادی جبرالطارق 2015 رسید. 5 نفر برتر بشرح زیر است:

1- ناکامورا                8/5 امتیاز

2- هاول                      8 امتیاز

3- یو فان                  7/5 امتیاز

4- ویتیگوف               7/5 امتیاز

5- توپالف                 7/5 امتیاز

میتوانید از لینک زیر به وب سایت نتایج مسابقه دسترسی داشته باشد.

سایت نتایج مجموعه مسابقات جبرالطارق 2015

/ 0 نظر / 75 بازدید