آغاز ابرمسابقه استادان قطر

برخی از شرایط مسابقه و جوایز:

1- برای هر دو بازیکن تا 15 دقیقه تاخیر در شروع مسابقه مجاز است.

2- برای هر دو بازیکن تساوی توافقی تا قبل از حرکت 30 مجاز نیست.

3- زمان برای هر بازی شامل 90 دقیقه برای 40 حرکت اول و 30 دقیقه برای پایان بردن بازی با افزایش 30 ثانیه به ازای هر حرکت از حرکت اول میباشد.

4- در بازیها از ساعت دیجیتال استفاده میشود.

5- بازیها با استفاده از نرم افزار swiss manager قرعه کشی میشود و بعد از پایان هر دور ، بازیها تفسیر میشود.

________________________________________________________________

جایزه مسابقه:

__________________________________________________________________

عکسهائی از مراسم افتتاحیه:

ترجمه از سایت رسمی مسابقه: سعید یوسفی

/ 0 نظر / 84 بازدید