نبرد engine های شطرنج: دور سیزدهم - مرحله دوم

دور سیزدهم از مرحله دوم نبرد موتورهای شطرنج با نتایج زیر به پایان رسید.

در مهمترین دیدارها:

1- برد houdini 3 با ریتینگ 3121 در برابر bouquet 1.8a با ریتینگ 3067.

2- باخت junior 13.3 با ریتینگ 2917 در برابر jonny 6 با ریتینگ 2811.

3- باخت stockfish با ریتینگ 3117 در برابر komodo 1092 با ریتینگ 3107.

4- برد rybka 4.1 با ریتینگ 3074 در برابر toga با ریتینگ 2825.

5- برد shredder 12 با ریتینگ 2931 در برابر exchess 7.15b با ریتینگ 2701.

نتایج غیر منتظره دور سیزدهم از مرحله دوم :

1- باخت junior 13.3 با ریتینگ 2917 در برابر jonny 6 با ریتینگ 2811.

فایل بازیهای دور اول الی سیزدهم از مرحله دوم را از اینجا دریافت کنید.

سایت مشاهده بازیها

منتظر نتایج دور چهاردهم از مرحله دوم باشید.

/ 0 نظر / 34 بازدید