مسابقه هفتگی

در این مسابقه که در تاریخ٨٧/١٠/١٣ در ۶ دور در محل باشگاه مخابرات استان برگزار شد نتایج زیر بدست آمد:

١- یوسفی      ۵ امتیاز

٢- قدیمی       ۴ امتیاز

٣- قلی زاده     ۴ امتیاز

/ 2 نظر / 9 بازدید