مدرسه شطرنج بوتوینیک

داستان یک تصویر ؛

مدرسه شطرنج میخائیل بوتوینیک

در سال 1963 "میخائیل بوتیونیک" ششمین قهرمان رسمی شطرنج جهان مدرسه شطرنجش را مبنی بر سیستم آموزشی مکتب شطرنج شوروی سابق افتتاح کرد.

 

مدرسه شطرنج بوتوینیک شوروی سابق 1987

از چپ : "میخائیل بوتوینیک ، الیا بوتوینیک ، ولادیمیر مارکزیستر ، ولادیمیر کرامنیک ، کتینو کاچیانی گرسینسکا ، سرگئی تیویاکوف ، میخائیل اوراتوفسکی ، گری کاسپاورف ، آلکسی شیروف".

"میخائیل بوتوینک" با آن شیوه آموزشی خاص ، مدرسه شطرنجی با عنوان مدرسه شطرنج بوتوینیک را تاسیس نمود. از اولین دانش آموختگان این مدرسه می توان به قهرمانانی نظیر "کاسپاروف" ، کارپف" ، "کرامنیک" و "شیروف" را نام برد.

یکی از اهداف این مدرسه شطرنج ریشه کن کردن ضعفها و رشد قدرت فردی بازیکنان بود. دانش آموزان این مدرسه اجازه داشتند تا خصوصیتهای فردی خود را بروز نمایند که این نوع از ویژگیها را می توان در تفاوت آشکار سبک بازی بین بازیکنانی همانند "کارپف"  و "کاسپاروف" مشاهده کرد."کارپف" دارای سبک بازی به غایت پوزوسیونی است و "کاسپاروف" دارای سبک بازی پویا می باشد.

منبع: سایت شطرنجیان

/ 0 نظر / 19 بازدید