نتیجه مسابقه بلیتس سه شنبه 25/03/89

در پایان ٧ دور مسابقه  که با شرکت ٢١ نفر در محل هیئت شطرنج بجنورد برگزار گردید نتایج زیر بدست آمد و جوایزی به نفرات برتر اهداء گردید :

١- سعید یوسفی       ۵/۶   امتیاز

٢- علی قدیمی          ۵/۶  امتیاز

٣- حسن طیبی           ۵   امتیاز

ضمنا کادر اجرائی برگزار کننده مسابقه بشرح زیر می باشد که از زحمات این عزیزان کمال تشکر را  دارم:

سرپرست مسابقه: نقی هجرتی

سرپرست فنی مسابقه: فرید قلی زاده

داور مسابقه: خانم مجردی 

مسئول ثبت نام و  امور اداری هیئت : خانم هجرتی

/ 0 نظر / 19 بازدید