پست های ارسال شده در آبان سال 1392

کنفرانس مطبوعاتی آناند - کارلسن پس از بازی هشتم

مسئول مطبوعاتی فیده:اجازه دهید به بازی بپردازیم. امروز مساوی شد. می توانید به ما بگویید چه اتفاقی افتاد؟ آناند:به طورکلی ]برلین[یک سیستم ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 40 بازدید