پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1393

آقای نقی هجرتی رئیس هیئت شطرنج استان خراسان شمالی

 مجمع انتخاباتی هیئت شطرنج استان خراسان شمالی از ساعت 8:30 صبح الی 9:30   پانزدهم اردیبهشت ماه سال 1393 با حضور رییس فدراسیون شطرنج(رییس ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 62 بازدید