پست های ارسال شده در آبان سال 1393

قهرمانان شطرنج جهان و مشاهده بازیهای آنها

از اولین قهرمان تا شانزدهمین قهرمان شطرنج جهان ویلهلم اشتینیتس1886-1894  امانوئل لاسکر1894-1921 خوزه رائول کاپابلانکا1921-1927 الکساندر آلخین1927-19351937-1946 ماکس ایوه1935-1937 میخائیل بوتوینیک1948-19571958-19601961-1963 واسیلی اسمیسلوف1957-1958 میخائیل تال1960-1961 تیگران پتروسیان1963-1969 بوریس اسپاسکی1969-1972 بابی فیشر1972-1975 آناتولی کارپف1975-1985 گری ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 323 بازدید