آغاز مسابقه اوپن نخجوان در کشور آذربایجان

مسابقه اوپن نخجوان از امروز در شهر نخجوان کشور آذربایجان در 2 جدول A و B آغاز شد.در جدول A که  66 نفر از 12 کشور حضور دارند 23 استاد بزرگ ،3 استاد بزرگ زن ، 12 استاد بین المللی ، 3 استاد بین المللی زن ، 12 استاد فیده،3 استاد فیده زن ، 1 نفر کاندید استادی و 1 نفر هم کاندید استادی زن و در مجموع 58 بازیکن عنوان دار با میانگین ریتینگ 2424  نبرد را آغاز کردند.بیشترین بازیکن بعد از آذربایجان ، مربوط به ایران است که با 10 شطرنجباز در این رقابت شرکت کرده است.

سایت نتایج مسابقه

 سایت رسمی مسابقه 

/ 0 نظر / 90 بازدید