12 بازیکن برتر تاریخ شطرنج

12 بازیکن برتر تاریخ شطرنج:

12- میخائیل باتوینیک: 

شاید او میراث دار بزرگی تا قبل از زمان خودش نبود ، اما روش علمی تحصیل شطرنج در مدارس را بنیان نهاد.

 11- فابیانو کارانا:

 

 ممکن است که با دیدن نام کارانا شوک بزرگی به شما وارد شود.اما نباید انکار کرد که کارانا یکی از قویترین بازیکنان در تاریخ شطرنج است.او 0-7 مسابقه  2014 Sinquefield Cup را شروع کرد و به رتبه برترین های شطرنج کل تاریخ نزدیک شد.از او بعنوان بزرگترین تهدید برای سرنگونی مگنوس کارلسن در قهرمانی جهان ، نام میبرند. 

10-یودیت پولگار:

پولگار بهترین بازیکن زن جهان است.در اوج قدرت ،او یکی از بهترین بازیکنان جهان بود.پیشرفت های او ، الگوئی برای هزاران بازیکن زن شطرنج جهان است.

9- الکساندر آلخین:


آلخین برای خلق پوزیسیونهای تهاجمی پیچیده خیلی مشتاق بود. روح تهاجمی او در بهترین بازیکنان شطرنج امروزه وجود دارد.

8- میخائیل تال:


تال الماس درخشان و برترین بازیکن تهاجمی است. او ترکیبهای زیبائی پیدا میکرد.

 7- هیکارو ناکامورا:

اگر چه کارلسن حاکم شطرنج مدرن است اما ناکامورا رواج دهنده بازی بلیتز و بولت در شطرنج آنلاین است. ناکامورا به راحتی بزرگترین بازیکن آنلاین در تاریخ شطرنج است. او یکی از قویترین مدعیان قهرمانی جهان در چند سال آینده است.

6- ویسواناتان آناند:

آناند چند بار عنوان قهرمانی جهان را داشته است.او همیشه جزو برترینهای لیست ریتینگ 10 ساله اخیر بوده است.

5- خوزه رائول کاپابلانکا:

 

آنالیزهای کامپیوتری تائید کرده اند که او یکی از موثرترین بازیکنان شطرنج کل تاریخ است.

4- پاول مورفی:

 

او طرفدار گسترش و فعالیت زیاد سوارها بود و اندیشه او بوسیله بهترین بازیکنان مدرن تائید شده است.او همچنین نویسنده متبحری در بازی شطرنج بوده است.

3-مگنوس کارلسن:

البته میبایستی کارلسن را شماره یک این لیست قرار دهیم . او قویترین بازیکن شطرنج در تاریخ است.

2- گری کاسپاروف:

 بعد از بازنشستگی از شطرنج حرفه ای ، او تاکنون توانسته در شطرنج باقی بماند.او مدت زیادی در قهرمانی جهان حکمرانی میکرد. او بهترین شطرنجباز کل تاریخ است. درک عمیق کاسپاروف از کیفیت سوارها و زمان در شطرنج ، باعث شده او امروزه بر قله بازیکنان انسانی و کامپیوتری تکیه بزند.

1- بابی فیشر:

 همه افراد این لیست بازیکنان شطرنج پر آوازه ای هستند.با این وجود شهرت فیشر در یک سطح بالاتر قرار دارد.نبرد فیشر در برابر ماشینهای شطرنج شوروی ، به اوج رسیدن در قهرمانی جهان در سال 1972، آنالیزهای کامپیوتری بسیار زیاد ، همه و همه تائید کردند بابی فیشر بهترین بازیکن شطرنج کل تاریخ است.

                ---------------------------------------------------------------------

ترجمه:سعید یوسفی

منبع:سایت chess.com ( مقاله بصورت خلاصه ترجمه شده است.)

/ 0 نظر / 3243 بازدید