مسابقه شطرنج در شیروان

به مناسبت هفته دولت یکدوره مسابقه شطرنج در تاریخ  ٨٨/١/١٢ در ۶ دور در خانه شطرنج شیروان برگزار گردید که در پایان نفرات برتر به شرح زیر مشخص شدند:

١- مهدی اسلامی          ۵/۵  امتیاز             شیروان

٢- سعید یوسفی          ۴/۵  امتیاز              بجنورد

٣- عباس رضاپور            ۴/۵  امتیاز              بجنورد

و در پایان به نفرات فوق جوایزی اهدا گردید.

 

                                                            با تشکر از هیات شطرنج شیروان

/ 0 نظر / 7 بازدید