مسابقه هفتگی

در این مسابقه که در تاریخ ۱۰/12/۸۶ در ۶ دور در محل هیئت شطرنج استان برگزار شد نتایج زیر بدست آمد:


۱- سعید یوسفی    ۵/۵ امتیاز


۲- علی قدیمی         ۵/۵ امتیاز


۳- رشیدی                 ۴ امتیاز

/ 0 نظر / 10 بازدید