نتیجه مسابقه بلیتس سه شنبه 08/04/89

در پایان ۵ دور مسابقه  که با شرکت ١٠ نفر در محل هیئت شطرنج بجنورد برگزار گردید نتایج زیر بدست آمد و جوایزی به نفرات برتر اهداء گردید :

١- علی قدیمی         ۵/۴   امتیاز

٢- علی وطن دوست    ۴  امتیاز

٣- انتظاری                 ٣  امتیاز

ضمنا کادر اجرائی برگزار کننده مسابقه بشرح زیر می باشد که از زحمات این عزیزان کمال تشکر را  دارم:

سرپرست مسابقه: نقی هجرتی

سرپرست فنی مسابقه: سعید یوسفی

داور مسابقه: خانم مجردی 

مسئول ثبت نام و  امور اداری هیئت : خانم هجرتی

/ 0 نظر / 15 بازدید