جام اترک در بجنورد

مسابقه حاضر تحت نظارت هیات شطرنج استان خراسان شمالی و با شرایط ذیل برگزار خواهد شد.

۱- مسابقه از روز سه شنبه ۲۳/۰۷/۱۳۹۲ در محل هیئت شطرنج بجنورد برگزار می گردد.

۲- مقررات فدراسیون جهانی شطرنج حاکم بر مسابقه خواهد بود .

۳- مسابقه بسته به تعداد نفرات در۷یا۹دور به روش سوئیسی برگزار می گردد.

۴- زمان مسابقه برای هر بازیکن ۹۰ دقیقه به علاوه ۳۰ ثانیه پاداش به ازای هر حرکت می باشد.

۵- رده بندی براساس مجموع امتیازات کسب شده هر بازیکن در پایان مسابقه تعیین خواهد شد. چنانچه دو یا چند بازیکن امتیازات یکسان کسب کرده باشند برای تعیین رتبه آنها از روش شکستن امتیاز به شرح زیر و به ترتیب اولویت استفاده می گردد

الف: بوخ هولز قطع شده۱ / ب: بوخ هولز قطع شده ۲ / ج: بوخ هولز متوسط ۱/

د: بوخ هولز متوسط ۲ / هـ : مجموع بوخ هولز

۶- ورودیه هر بازیکن یکصدوپنجاه هزار ریال (۱۵۰۰۰۰ریال) می باشد .

ورودیه بازیکن های شهرستانی یکصد هزارریال(۱۰۰۰۰۰ریال)است.

۷- آدرس محل ثبت نام: خ شریعتی شمالی- جنب اداره پست قدیم-هیات شطرنج بجنورد– تلفن۲۲۲۲۹۸۶ -۰۹۱۵۹۸۴۲۳۰۷

محل مسابقه آقایان: خ شریعتی شمالی- جنب اداره پست قدیم-هیات شطرنج بجنورد– تلفن۲۲۲۲۹۸۶

۸-زمان ثبت نام تاروزسه شنبه۰۲/۰۷/۹۲ ساعت۱۵ سه شنبه ۲۳/۰۷/۹۲

۹- جوایز مسابقه به شرح زیر می باشد:

نفراول: دو میلیون وپانصد هزار ریال(۲۵۰۰۰۰۰ریال) نفر دوم:دو میلیون هزار ریال (۲۰۰۰۰۰۰ریال)

نفرسوم: یک میلیون وششصد هزار ریال(۱۶۰۰۰۰۰ریال) نفر چهارم: ساعت شطرنج(۱۳۵۰۰۰۰ریال)

نفر پنجم: ساعت شطرنج(۱۳۵۰۰۰۰) نفر ششم: هشتصدهزارریال(۸۰۰۰۰۰ریال)

نفر هفتم:پانصدهزار(۵۰۰۰۰۰ریال) نفر اول زیر ۱۶سال:پانصدهزار (۵۰۰۰۰۰ریال )

تبصره :جدول بازیکنان زیر ۱۴ سال جداگانه می باشد وکسانی که تمایل در رده سنی بزرگسالان دارند با هماهنگی سرپرست مسابقات امکان پذیر می باشد.
نفر اول زیر ۱۴ سال:( ۵۰۰۰۰۰ریال) نفراول زیر ده سال ۳۰۰۰۰۰

………………………………………………………………..

روز                  تاریخ                     ساعت  ۹                     ساعت ۱۶

سه شنبه        ۲۳مهر                  ——–                           دور اول

چهار شنبه      ۲۴مهر                  دور دوم                       دور سوم

۵شبنه            ۲۵مهر                 دورچهارم                     دور پنجم

جمعه              ۲۶مهر                دور ششم                     دورهفتم

/ 1 نظر / 45 بازدید
سیامک ساعدی

ازاینکه آئین نامه مسابقات رادرسایت خوددرج کردید متشکرم