آغاز مسابقه اوپن ریک یاویک 2015

مسابقه ریک یاویک در ایسلند با شرکت 274 شطرنجباز از 37 کشور جهان با میانگین ریتینگ 2033 از امروز آغاز شد. در این مسابقه که از ایران استاد بزرگ پویا ایدنی ، استاد فیده طباطبائی و استاد بزرگ زنان سارا سادات خادم حضور دارند ، سوپر استاد بزرگ آذربایجان ممدیاروف ، شماره 1 جدول آغازین است.این مسابقه در 10 دور برگزار میشود.

سایت نتایج و قرعه کشی مسابقه

سایت رسمی مسابقه

/ 0 نظر / 37 بازدید