مسابقه دهه مبارک فجر

به مناسبت دهه مبارک فجر یکدوره مسابقه سریع در ٧ دور با شرکت ٣۶ نفر از سراسر استان در محل باشگاه شرکت مخابرات برگزار گردید که در پایان نتایج زیر بدست آمد:

١- علی قدیمی        ۶/۵  امتیاز

٢- عباس رضاپور        ۶  امتیاز

٣- ساسان راضیان     ۵  امتیاز

که در پایان به ٣ نفر فوق جوایزی به شرح زیر اهدا گردید:

نفر اول:   مبلغ ۴٠٠٠٠٠ ریال

نفر دوم:   مبلغ ٣٠٠٠٠٠ ریال

نفر سوم:مبلغ ٢٠٠٠٠٠ ریال

/ 0 نظر / 11 بازدید