ابرمسابقه شطرنج کلاسیک بادن بادن

1- مسابقه در 7 دور برگزار میشود.

2- مسابقه با زمان 100 دقیقه برای 40 حرکت اول ، بعد از آن 50 دقیقه برای 20 حرکت ، و بعد از آن 15 دقیقه برای اتمام بازی به اضافه 30 ثانیه پاداش به ازاء هر حرکت از حرکت اول میباشد.

3- شرط تساوی:قبل از حرکت 40 هیچگونه پیشنهاد حرکتی قابل قبول نیست.

4- پوئن شکنی:

الف) تعداد بردها

ب) تعداد بردها با سفید

ج) امتیاز رو در رو

چنانچه دو بازیکن برای کسب مقام اول برابر شدند ، ابتدا 2 بازی با زمان 10 دقیقه+2 ثانیه پاداش برگزار میشود در صورت تساوی ، 2 بازی با زمان 5 دقیقه + 2 ثانیه پاداش برگزار میشود و در صورت تساوی ، یک بازی با زمان 6 دقیقه برای سفید و 5 دقیقه برای سیاه با 2 ثانیه پاداش به ازاء هر حرکت برگزار میشود ( در صورت تساوی سیاه برنده اعلام میشود.)

جدول مسابقه:

دور اول: 93/11/13

دور دوم:93/11/14

دور سوم: 93/11/15

دور چهارم: 93/11/17

دور پنجم: 93/11/18

دور ششم: 93/11/19

دور هفتم: 93/11/20

اسپانسر مسابقه:

1- بانک GRENKE

2- پارک هتل BRENNERS

ترجمه: سعید یوسفی

/ 0 نظر / 54 بازدید