کفش دستیار - ایوانوف در Blagoevgrad محکوم شد.

بوریس ایوانوف در دور اول بازی در برابر Momchil Momchev

همه درباره بوریس ایوانوف شنیده بودند. یک FM متواضع از بلغارستان. کسی که بعد از 2012 در شطرنج جهان ، عملکرد های خیره کننده ای با سوپر استاد بزرگ دارد. ایوانوف به تقلب با کامپیوتر مشکوک شده بود و چهل استاد بزرگ مسابقات را در بازی او تحریم کرده بودند. استاد بزرگ Max Dlugy یکی از آنها نیست ، اما او بر چک کامل حریفان او قبل از بازیهایش اصرار دارد.

GM Maxim Dlugy

ادامه مقاله را در سایت chessbase ملاحظه نمائید.

منبع :سایت chessbase

/ 0 نظر / 65 بازدید